Tại sao phải thu tiền sách

  1. Lượng sách học trong cả một khóa tới cả 10 cuốn
  2. Cô đã từng không thu tiền sách và xảy ra tình trạng học sinh lấy rồi vẫn bảo chưa lấy, lấy không mất tiền nên là không trân trong, rồi không học, bỏ dở phí phạm
  3. Sách cô không đi xin được mỗi học viên đóng ít để chia sẻ với cô. Vì học phí đã rất rẻ tính theo số buổi rồi. 
  4. Học phí của cô không bao gồm tiền sách. 
Tags:

Trả lời