Lịch test toeic full tại nasao

Lịch Test toeic hằng tuần

Sáng 8h-10h 

Chiều 3h-5h 

Tối 7h-9h 

 

Tài liệu sẽ được chuẩn bị và được tính điểm sau buổi đó và tư vấn nâng trình độ! 

Địa chỉ: số 16 ngõ 237 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm Hà Nội 

Đăng kí thi thử: inbox và link fb của cô Linh Nguyễn 

Hoặc cứ tới trung tâm sẽ có người hướng dẫn bạn! 

Hẹn gặp lại tại nasao

Vì sao nên đi test

Bài thi mới hoàn toàn giống đề thi thật và độ nghiêm túc như thi thật

Làm 2h mới đánh giá đúng năng lực của bạn thay vì ở nhà bạn chỉ học ít một 

Biết được bao nhiêu điểm còn có kế hoạch ôn tập

Đề mới không có trong sách  thông thương để bạn khảo sát năng lực chuẩn nhất! 

Tags:

Trả lời