Các bước để tra một từ mới cho người mới bắt đầu

Bước 1: tra google image ( gu gồ hình ảnh) 

Bước 2: oxford dictionaries ( để viết phiên âm)

Bước 3: tracau.vn để hiểu nghĩa trong câu 

p/s: Cái quan trọng nhất của một từ mới là cách đọc(phiên âm), nhiều bạn biết nghĩa mà đọc sai cũng coi như vứt đi. Hãy nhớ phiên âm không khó nhưng đã sai lâu năm mà cứ không ý thức sửa thì sẽ sai mãi khó sửa khi mà bạn biết nhiều từ mới rồi!

Học tiếng Anh là phải nói được, phải dùng được, dù bạn biết nghĩa nhưng đọc sai coi như kiếp này bỏ =))) 

Tags:

Trả lời