Các làm bài tập ghi âm

Tại sao phải ghi âm: vì ghi âm là lúc biết rõ các em nhận thức và học phần đó cũng là để các em thấy mình đang bị theo dõi để dịch cho nó chuẩn 

Khi nói lên, bật thành tiếng, chúng ta sẽz nhớ hơn,

Ghi âm để đo lường thực sự xem học sinh học ở nhà thế nào, có nhiều bạn không biết học như thế nào cả. 4

 

Cách nạp bài
ghi âm bằng điện thoại một ngày 2h nội dung giáo viên giao 

Ghi âm RC hoặc LC đều được 

Moi ngày dịch cho cô 1 test LC ( Transcript) và 1h part 7 

có trans trong link sách 

 

Tags:

Trả lời