Unit 1- Bài tập về dạng động từ kết thúc câu bài học bằng câu hỏi thực tế

Advertise:

Part V   Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống dưới đây.

Thời gian làm bài: 2 phút 30 giây

Part VI  Điền vào chỗ trống trong mẩu quảng cáo sau.

Thời gian làm bài: 1 phút 30 giây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
SMS
Bản đồ
0973 983 089