Phân loại học sinh

Lớp B

Một số bạn dù học sau nhưng họ hoàn toàn có thể vào lớp B(700) TOEIC

ĐƯỢC học nâng cao, nhanh và chuyên sâu.

Vì họ siêng đi học ban ngày

Vì họ cũng có nền trước

Vì họ chịu khó tự cày cuốn ngữ pháp

Họ sẽ về đích trước và được học ielts luôn

 

LỚP A

Còn một số bạn

Điểm tiếng Anh vừa thấp dưới 4

Lại còn không tự giác tự học

Lại còn lười đi học ban ngày

Thì học sẽ lâu lắm

Và bị ăn mắng đấy

Và lại còn làm chậm các bạn giỏi

Nên cô sẽ phân loại.

Chúng ta sẽ phân loại theo tháng

Tags:

Trả lời