Toeic part 7 day 2

Thời gian làm bài 300s.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời