ETS 2020 Test 7- Part 7( Câu 164- 167)

Cùng bắt đầu chinh phục ETS 2020 Test 7 – Part 7 nhé

Chúc các bạn làm bài thi tốt!

Thời gian làm bài: 4 phút

Tags:

Trả lời