ETS 2020 Test 6- Part 7( Câu 186- 190)

Chúc các bạn luyện tập thật tốt!

Nhớ để lại kết quả dưới phần bình luận cho cô biết nhé!!!

Thời gian làm bài: 7 phút 30 giây

Tags:

Trả lời