ETS 2020 Test 6- Part 7( Câu 161- 163)

Chúc các bạn luyện tập thật tốt!

Nhớ để lại kết quả dưới phần bình luận cho cô biết nhé!!!

Thời gian làm bài: 3 phút

Tags:

Trả lời