ETS 2019 Test 6 – Part 4

Thời gian là bài: 15 phút 

Chúc các bạn làm bài tốt!!
Nhớ bình luận kết quả bên dưới cho cô với nhé!!

Tags:

Trả lời